Menu Blisko

Rezerwatów przyrody

Turold

Szczyt Turoldu (385m npm.) tworzą jurajskie wapienie i osady górnej kredy. W miejscu tym odkryto ponad 250 gatunków roślin np. kosaciec bródkowy (łac. fumana procumbens), miłek wiosenny (łac. adonis vernalis), chaber barwny (łac.centaurea triumfetti), sasanka wielkokwiatowa (łac. pulsatilla), kosaciec pstry (łac.iris variegatum) i in. Rozsiana tutaj była szałwia etiopska (łac. salvia aethiopis). Wielką część terenu dzisiejszego rezerwatu stanowi las kulturowy z dużą przewagą sosny czarnej, dębu szupułkowego i jesionu wyniosłego. Obszar znany jest szczególnie jako słynne miejsce zimowania nietoperzy (np.podkowca małego, nietoperza wielkiego, nocka naterrera, nocka wąsatego, nocka orzęsionego, nietoperza wodnego, gacka szarego i nocka wąsatego). Systematycznie gnieździ tu puchacz zwyczajny, zaganiacz zwyczajny, słowik szary. Na terenie tego rezerwatu znajduje się Geopark, który powstał w wyniku rekultywacji łomu. Podziwiać w nim można 17 bloków minerałów pochodzących z różnych części naszej republiki, które były wybierane tak, aby reprezentowały jak najbardziej szeroką skalę typowych przedstawicieli naszej geologicznej historii. Każda próbka minerału oznaczona jest tabliczką, mapą występowania i mikrografem.

Jaskinia na Turoldzie
Szlak edukacyjny „Turold”
Geopark Turold

podstawowe informacje

Powierzchnia

16,84 ha

Wysokość nad poziomem morza

300 - 385 m

Teren jest chroniony przed

10. 5. 1946

lokalizacja na mapie