Menu Zavřít

Přírodní rezervace

Turold

Bradlo Turoldu (385 m n. m.) je tvořeno jurskými vápenci a svrchnokřídovými sedimenty. Bylo zde nalezeno více než 250 druhů rostlin, např. devaterka rozprostřená, hlaváček jarní, chrpa chlumní, koniklec velkokvětý, kosatec pestrý aj. Vysazena sem byla šalvěj vlnatá. Velkou část území dnešní rezervace kryje kulturní les s převahou borovice černé, dubu letního a jasanu ztepilého. Lokalita je známá především jako význačné zimoviště netopýrů (např. vrápenec malý, netopýr velký, netopýr řasnatý, netopýr brvitý, netopýr vodní, netopýr ušatý a netopýr vousatý). Pravidelně tu hnízdí výr velký, sedmihlásek hajní, slavík obecný. V této přírodní rezervaci naleznete Geopark, který byl vybudován při rekultivaci lomu. Naleznete v něm 17 bloků hornin z různých částí naší republiky, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly co nejširší škálu typických zástupců naší geologické historie. Každý vzorek horniny je označen tabulkou, mapkou výskytu a mikrosnímkem.

Jeskyně Na Turoldu
Naučná stezka Turold
Geopark Turold

základní informace

Rozloha

16,84 ha

Nadmořská výška

300 - 385 m

Území je chráněno od

10. 5. 1946

umístění v mapě