Menu Zavřít
UPOZORNĚNÍ NA SVOZ ODPADU Z NÁDOB MĚSTA MIKULOVA Vzhledem k množícím se dotazům občanů na svoz odpadů z nádob, které STOJÍ TRVALE NA MÍSTĚ A OBČANÉ JE NEPŘISTAVUJÍ KE SVOZU (KÓJE U SÍDLIŠŤ APOD.), bychom občany chtěli upozornit na dodržování následujících pravidel: Nádoby budou v den plánovaného svozu VŽDY VYSYPÁNY. POKUD OBČANÉ VÝSYP NECHTĚJÍ, MUSÍ BÝT DANÁ NÁDOBA DEN PŘED SVOZEM OZNAČENA NA HORNÍM VÍKU VIDITELNÝM NÁPISEM: NEVYSYPÁVAT. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel. STKO, spol. s r.o.