Monitorovací zpráva č. 18 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

Monitorovací zpráva č. 18 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava – pro období od 5.9.2022 – 11.9.2022

Přílohy

Monitorovací zpráva č. 18 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

zpráva_18_2022.pdf