Menu Zavřít

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 24.09.2022 od 08:00 do 24.09.2022 18:00, Obec Mikulov. Vypnutá oblast: Trafostanice Mikulov JIRÁSKOVA (500572), SENIOŘI (705533) Celá ul. Spálený Kopec, ČSČK část ul. Republikánské obrany od č.p.1818/38a po č.p.1818/38f (včetně č.p.945/13), část ul. Jiráskova od parc.č.1921/4 a 928/2 po parc.č.4505/2 a č.p.1215/9 (včetně parc.č.4513/1 a odběru Stop s.r.o.), část ul. Nádraží od č.p.974/26 a 980/29 po parc.č.3374/1 a č.p.969/31, část ul. 28.října parc.č.1982/1, Trafostanice Mikulov Celnice II. (500563) celá lokalita hraničního přejezdu do Rakouska, Odběratelská trafostanice Mikulov Kabeltechnik (501171), Odběratelská trafostanice Mikulov Statek (500597), Odběratelská trafostanice Mikulov čov (500565) včetně odběru Gcentrum Mikulov (parc.č.4376/8), Odběratelská trafostanice Sedlec Zámeček (705253). Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.