Menu Zavřít

Výběrové řízení na strážníka městské policie

Město Mikulov zastoupené starostkou Mgr. Jitkou Sobotkovou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Staňte se městským strážníkem ve městě s čilým turistickým ruchem a získejte pestrou, smysluplnou a jistou práci. Vstupte do týmu renomované složky městské policie, která 
se neustále rozvíjí a pracuje s moderními technologiemi.

Jako strážník budete dohlížet nad veřejným pořádkem a tím přispívat k ochraně osob 
i majetku a k prevenci kriminality.

Podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii musíte jako uchazeč splnit tyto požadavky:
•    Občan České republiky
•    Bezúhonnost a spolehlivost
•    Starší 18 let
•    Střední vzdělání s maturitní zkouškou
•    Zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka
•    Způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání

Jak si Vás představujeme?
•    Jste komunikativní
•    Vyhovuje Vám směnný provoz v nepřetržitém režimu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
•    Jste časově flexibilní – když vypadne někdo z týmu, záskok je samozřejmostí
•    Máte uživatelskou znalost práce s PC
•    Chcete být součástí týmu, který jedná a vystupuje jednotně

Výhodou je, pokud máte:
•    Zbrojní průkaz typu D a řidičské oprávnění typu B
•    Platné osvědčení MV ČR o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie

Co Vám za to nabídneme?
•    Mzdu dle 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb.
•    Čtvrtletní odměny
•    Jubilejní odměny
•    Sociální fond
•    5 týdnů dovolené
•    5 dní zdravotního volna
•    Stravenky
•    Příspěvek na dopravu do zaměstnání

V souladu se zákoníkem práce poskytujeme:
•    Příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli
•    Plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek
•    Odměny za mimořádné pracovní úkoly

Jak proběhne výběrové řízení?
Písemnou přihlášku, v níž uvedete své kontaktní údaje, vč. telefonu, společně s profesním životopisem, ověřenou kopií vysvědčení o maturitní zkoušce, opisem z rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce, zašlete na adresu: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, s označením „Strážník MP - výběrové řízení – neotvírat“, a to nejpozději do 24. 8. 2023. Přihlášku se stejným označením je možné doručit i osobně na uvedenou adresu do podatelny Městského úřadu Mikulov.

Další případné informace dostanete na tel.: 724 364 425 či e-mailu: hamernik@mikulov.cz – Jiří Hamerník, velitel MP Mikulov.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Po úspěšném absolvování motivačního pohovoru budou uchazeči vyzváni k prokázání duševní a tělesné způsobilosti (psychologické vyšetření a testy tělesné způsobilosti) k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

V Mikulově 20. 7. 2023

Mgr. Jitka Sobotková, v. r. 
starostka města Mikulov