Menu Zavřít

Město Mikulov připravuje novou koncepci pro rozvoj kultury a cestovního ruchu

Město Mikulov zahajuje svou novou iniciativu směřující k rozvoji kultury a cestovního ruchu v regionu. „Naším cílem je vytvořit novou Koncepci rozvoje kultury a cestovního ruchu pro město Mikulov, která bude vycházet z potřeb a očekávání občanů, návštěvníků a místních podnikatelů a umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj města,“ říká starostka města Jitka Sobotková. Koncepce bude vytvářena během podzimních měsíců a následně projednána a představena veřejnosti. Město Mikulov usiluje o transparentní proces, který umožní všem zainteresovaným subjektům zapojit se a ovlivnit výslednou podobu rozvojových plánů města. Součástí přípravy koncepce je i aktivní sběr informací od obyvatel města a odborné veřejnosti prostřednictvím dotazníků.

Dotazník pro občany Mikulova je k dispozici na následujícím odkazu: Mikulov - Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu v Mikulově - obyvatelé (click4survey.cz) Vyplnění dotazníku zabere cca 5–10 minut a je zcela anonymní. Děkujeme za jeho vyplnění do neděle 10. 9. 2023.

 

Na přípravě koncepce město Mikulov spolupracuje se společností Economic Impact Art ze skupiny KREIA group, která se specializuje na rozvoj kultury, kreativních odvětví a cestovního ruchu. „Pevně věříme, že nám tato komplexně a integračně pojatá koncepce efektivně napomůže při rozvoji cestovního ruchu a kultury v našem krásném městě,“ říká starostka města. Hlavní ambicí je nastavit dlouhodobě funkční systém destinační spolupráce a optimální způsob podpory cestovního ruchu, kultury a kreativních odvětví činných v Mikulově. „Jsme přesvědčeni, že s dlouhodobou vizí, reálně stanovenými strategickými cíli a se seznamem praktických opatření, na která budou navazovat proveditelné záměry, projekty a aktivity, můžeme skutečně naše město posunout na nejvyšší úroveň. Především ale chceme na základě implementace této koncepce do praxe skutečně zajistit dlouhodobý růst kvality života našich spoluobčanů,“ doplnila na závěr starostka Jitka Sobotková.