Menu Zavřít

Z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu bude v úterý 3.10.2023 odstavena dodávka vody v Mikulově na ulici Na Jámě.

Čas odstávky: 3.10.2023 od 8 hod do 14 hod.

Odstaveny ulice viz mapa v příloze. Ulice Na Jámě od křižovatky Na Jámě/ Kozí Hrádek po křižovatku Na Jámě/ Brněnská.

Materiál v místě opravy LT 100.

Přílohy