Menu Zavřít

Kam zmizel "vinař"? Znovuosazení sochy Bakchuse od Nikose Armutidise

Tento článek navazuje na červnové vydání Zpravodaje města Mikulov, ve kterém jsme občany informovali o proměně Lormova náměstí. Umělecké dílo, bronzová socha ležícího vinaře, byla z důvodu revitalizace a zániku původního architektonického řešení Lormova náměstí uložena do depozitáře.

V červnovém čísle Zpravodaje města  jsme občany o tomto postupu informovali včetně záměru zahájit proces jednání o dalším umístění sochy a přípravě kultivace nového vybraného prostoru. Kvalita života ve městě je v přímé návaznosti na kvalitu veřejných prostranství, proto jsme k tomu úkolu přistoupili s velkou pokorou a respektem. Požádali jsme odborníka na umísťování současného umění do veřejného prostoru, aby nám doporučil vhodný postup včetně vytipovaných lokalit, které by bylo vhodné pro nové osazení sochy zvážit. Jeho výstup byl následně postoupen komisi architektury, která ve velké shodě doporučila navrhovanou lokalitu na ulici Vrchlického, pod lípou, vedle dietrichsteinské hrobky. Celý proces byl s autorem díla, panem Nikosem Armutidisem, průběžně konzultován. S novou vybranou lokací je autor spokojen.

Vinař tak zůstane mikulovským obyvatelům blízko a po dobu kulturních akcí bude návštěvníky lákat do vinařské uličky. Nyní nás čeká návrh na kultivaci místa a následné osazení sochy. Vinař by tak mohl najít své nové útočiště pod lípou na sklonku tohoto roku.

Přílohy