Menu Zavřít

V neděli 8.10. oslavilo v Hotelu Galant svátek seniorů přes 250 účastníků.  Město Mikulov setkání zorganizovalo poprvé po coronavirové pauze. Na akci vystoupil pěvecký sbor při Klubu seniorů, Senioři České republiky představili střípky z akcí a k dobrému občerstvení zahrála kapela Pohoda.

„Senioři jsou důležití nejen pro město, ale pro celou společnost a zaslouží si oslavit svůj svátek se vší naší pozorností. Velmi si vážíme všech, kteří se věnují fungování seniorských komunit v našem městě. Velké poděkování patří kolegům z městského úřadu, kteří pomohli s organizací setkání a také hotelu Galant za vstřícný přístup k celé akci,“ komentuje událost místostarostka Petra Korlaar.

Samotní účastníci zhodnotili celou akci velice pozitivně. A to nejen program a kvalitní občerstvení, ale především příležitost sejít se po dlouhé době v tak hojném počtu.  

Přílohy