Menu Zavřít

Křižovatka na Březí je pátou nejrizikovější v republice. Starostka Mikulova iniciovala jednání se zainteresovanými orgány

Starostka města Jitka Sobotková svolala k jednom jednacímu stolu krajské zástupce Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, aby společně hledali řešení ke zlepšení bezpečnostní situace na rizikové křižovatce silnice I/52 s odbočkou na Březí a s ulicí Brněnská v Mikulově.

Jedná se křižovatku, která patří k nejrizikovějším v České republice. Podle statistiky nehodovosti Policie ČR zde došlo v uplynulých pěti letech celkem ke 24 nehodám, z nichž jedna byla dokonce smrtelná. Ta se odehrála v září letošního roku.

Téma křižovatky na Březí je žhavé. Již v minulosti se jednalo o možnostech výstavby kruhového objezdu, jeho eventuální výstavba je ale vázána na realizaci plánované dálnice D52 a s ním souvisejícího obchvatu Mikulova. Všichni víme, že vybudování dálnice se neustále oddaluje a my na její realizaci nemůžeme spoléhat. Situace je vážná. Jsme Mikulov, vstupní brána do republiky a bezpečné řešení dopravní situace je pro nás stěžejní. Jsem si jistá, že společně najdeme vhodné řešení, jak zvýšit bezpečnost této rizikové křižovatky,“ řekla na úvod jednání starostka města Jitka Sobotková.

Během jednání padaly návrhy řešení, která by se dala realizovat v krátkém časovém horizontu, jako obnova vodorovného dopravního značení, úprava okolní vegetace a odstranění rušivých reklamních ploch aj. Dnes 17. 10. 2023 se přímo na místě sejdou zástupci ŘSD Jihomoravského kraje a Policie ČR, aby rozhodli o tom, co konkrétně lze zrealizovat ještě v tomto roce.

Možnost výstavby kruhového objezdu je nadále v jednání.

Přílohy