Menu Zavřít

Z jednání radních: město Mikulov poskytne prostory v Centru volného času hudebním kapelám jako zkušebny

Radní se sešli ve středu 18. října na své 25. schůzi Rady města Mikulov. Na programu bylo 23 bodů, z nichž vám přinášíme krátký výběr.

Rada města rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr města poskytnout do výpůjčky nebytové prostory v Centru volného času, které by měly sloužit jako hudební zkušebny kapel.

Radní schválili nový nástroj pro správu a údržbu zeleně města Mikulov. Na základě podpisu Smlouvy o dílo dojde ke zpracování Koncepce rozvoje sídelní zeleně města Mikulov, která umožní efektivnější péči o veřejnou zeleň. „Zeleň ve městě vyžaduje pravidelnou údržbu a také rozvoj. Pro dobré plánování údržby zeleně potřebujeme dobrý podklad. Na základě metodiky rozdělí realizační firma území města na jednotlivé oblasti a položky. Získáme například výměry ploch trávníků, což nám umožní lépe plánovat jejich sečení, počet stromů a keřů. Vznikne přesná mapová evidence zeleně, která umožní vypracovat plán údržby zeleně ve městě,“ vysvětluje místostarosta města Mikulov Ivo Hrdlička.

Díky schválení podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se stavba chodníku na ulici Jiráskova chýlí ke svému závěru. 

Radní rozhodli poskytnout roční bezplatné parkování obyvatelům ulice Na Jámě. Fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníkem nemovitosti v ulici Na Jámě, a to v úseku od Lormova náměstí po křižovatku s ulicí Střelnická a právnické nebo fyzické osoby se sídlem tamtéž a zároveň provozují motorové vozidlo, mají možnost požádat o roční parkovné zdarma na období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024. Roční parkovné zdarma je kompenzací za újmy, které dotčené osoby uplatňují v souvislosti s dlouhodobou uzavírkou místní komunikace v části ulice Na Jámě, od Lormova náměstí po křižovatku ul. Střelnická.

 

Přílohy