Menu Zavřít

Město představilo novou podobu ulice Na Jámě

V pondělí 23. 10. 2023 se uskutečnilo veřejné projednání projektu nové podoby ulice Na Jámě a přilehlé ulice Střelnická. Tento projekt navazuje na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Hlavním cílem setkání bylo seznámit obyvatele ulice s její plánovou novou podobou a dát jim příležitost sdělit své požadavky a nápady, které by bylo možné do návrhu, který je v projekční fázi, zakomponovat.

Veřejné projednání bylo plánováno novým vedením, které chce stejným způsobem postupovat i při dalších projektech města ve snaze zapojit do projednávání veřejnost a zefektivnit tak jejich přípravu i realizaci,“ vysvětluje místostarosta města Ivo Hrdlička

Celková rekonstrukce ulic Na Jámě a Střelnická, včetně vozovky, chodníků, ploch zeleně i veřejného osvětlení naváže na obnovu vodovodu a kanalizace, kterou zde od podzimu 2022 provádí společnost VaK Břeclav. Komplikace, které tuto rekonstrukci vodovodu a kanalizace provází jsou nepříjemné nejen pro obyvatele ulice Na Jámě, ale také pro město Mikulov, jeho návštěvníky a samozřejmě také pro společnost VaK Břeclav, která takovéto komplikace jistě neočekávala. Nejen pro VaK Břeclav, ale i pro nás je to do budoucna velké poučení. Byl bych rád, aby naším společným zájmem bylo mít v ulici Na Jámě rekonstruovaný vodovod, kanalizaci a následně také rekonstruovanou komunikaci  a kvalitní veřejný prostor, jaký si tato ulice zaslouží.“ řekl na úvod vedoucí Odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov Michal Kramář.

Z připravené prezentace, kterou se zájmem shlédlo více než 80 pozvaných majitelů nemovitostí vyplynulo, že organizace dopravy zůstane v původní variantě, tedy bude střídat jednosměrný i obousměrný provoz. Ulice bude rezidenční zónou, která je primárně určena pro obyvatele a jejich rodinné návštěvy. „Dnes je parkování na ulici Na Jámě složité, protože není nijak organizováno. Běžně se parkuje na chodníku, či nájezdech do domu. Nový projekt počítá s 63 parkovacími místy, která budou barevně označená a určená rezidentům ulice a jejich návštěvám“ popsal záměr projektu v oblasti parkování místostarosta Ivo Hrdlička. Nová podoba komunikace bude vycházet z konceptu sdíleného prostoru. Naší snahou je zklidnit dopravu a zavést do ulice režim, který upřednostňuje chodce a lidi, kteří zde žijí, před dopravou.  Cílem je, aby ulice poskytla dostatek bezpečného prostoru pro chodce a byla zde jasně definovaná místa pro parkování i vyhýbání vozidel,“ dodává místostarosta. Projekt počítá s tím, že povrchovou úpravu vozovky budou tvořit různé formáty dlažby, kdy jednotlivé koridory ulice budou rozlišeny právě použitým materiálem. Ivo Hrdlička, který celou prezentaci vedl, vysvětluje: “ Ulice Na Jámě je součástí historického jádra, proto zde chceme vytvořit kvalitní pobytovou ulici s vyšším standardem povrchů. Záměrně zde neuvažujeme o betonu, asfaltu ani zámkové dlažbě. Tyto povrchové úpravy jsou pro historickou ulici nevhodné.“

Živá diskuze se rozpoutala nad tématem zeleně. Husté zasíťování ulice bohužel znemožňuje jakoukoliv výsadbu stromů. Přesto by sem město rádo vysadilo drobnou zeleň, která ulici oživí. Občané považují dosavadní úroveň údržby veřejné zeleně za nedostačující, proto jsou k výsadbě nové zeleně spíše skeptičtí.“ Naším cílem je vytvořit pěknou ulici s takovým množstvím zeleně, o které se budeme jako město schopni starat. S naší krajinářskou architektkou budeme k tomuto tématu přistupovat velice citlivě,“ přislíbil místostarosta.

Hlavním tématem veřejného projednání byla nová podoba ulice Na Jámě. Vzhledem k tomu, že jsou obyvatelé této ulice dlouhodobě dotčeni omezeními souvisejícími se stavebními pracemi na rekonstrukci vodovou a kanalizace, kterou zde provádí firma VaK Břeclav, byl na závěr vymezen prostor pro dotazy týkající se právě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Jak jsme již informovali v předchozím čísle Zpravodaje, jedná se o investici společnosti VaK Břeclav. Vzhledem k závažnosti situace vedení města aktivně komunikuje jak s občany, tak s investorem a  snaží se pozitivně přispět ke zdárnému dokončení akce ve prospěch obyvatel ulice Na Jámě.

Nově mohou občané získat základní informace k oběma investicím na projektovém portálu na stránkách města ZDE a ZDE.  Najdete zde mimo jiné k nahlédnutí smlouvu o dílo uzavřenou mezi VaK Břeclav a VHS Břeclav a prezentaci nové podoby ulice Na Jámě včetně vizualizací a základních výkresů. Ty byly v tištěné podobě připraveny také přímo na místě pro všechny zájemce s tím, že veškeré připomínky ke konkrétním nemovitostem mohou podat do konce měsíce října panu Daliboru Pěnčíkovi na Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov.

Přílohy