Menu Zavřít

Z jednání radních: zapojení města do projektu PannFlora podpoří biodiverzitu veřejné zeleně a odolnost vůči klimatickým změnám

Radní se sešli ve středu 1. listopadu na své 26. schůzi Rady města Mikulov. Na programu bylo 20 bodů, z nichž vám přinášíme krátký výběr.

Návrat původních druhů panonské flóry do veřejné zeleně města Mikulova podpoří biodiverzitu a odolnost vůči změně klimatu. Radní odsouhlasili přijetí partnerství na projektu PannFlora v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg Rakousko-Česko, který se řeší problematiku travnatých porostů jak v městských částech, krajině panonské oblasti. Návrat regionální panonské flóry do zeleně města je jedním z efektivních způsobů, kterými můžeme snížit negativní vlivy klimatických změn. „V rámci spolupráce bude vyvinuta speciální směs osiv, kterou použijeme na pilotní výsevy na konkrétních plochách ve městě. Ty budou odborníci pravidelně monitorovat,“ upřesňuje průběh projektu místostarosta Ivo Hrdlička a dodává: „Důležité je také to, že znovu navážeme na přeshraniční spolupráci s Rakouskem. V rámci Interreg v minulosti proběhla oprava barokního mostu Portz Insel.“  Spolupracující krajinářská architektka města Klára Sedláčková vysvětluje, jaké výhody městu Mikulov ze spolupráce plynou: „Zapojení do projektu vnímáme jako vhodnou příležitost pro získání druhově vhodných osevních směsí, které odolají zdejším klimatickým podmínkám.“

Známe zpracovatele nového Strategického plánu rozvoje města Mikulov 2025–2035. Do otevřené výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu jsme obdrželi tři nabídky. Jejich hodnocení následně proběhlo ve dvou kolech. V rámci hodnotící komise jsme posuzovali nabízený profesní přístup k řešení zakázky, reference a cenu. Ve druhém kole jsme si vyslechli prezentaci a proběhl ústní pohovor s firmami, které se druhého kola zúčastnily. Jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili nabídku společnosti AQE advisors,“ řekla starostka města Jitka Sobotková. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Mikulov na období 2025-2035“. Předpokládaná hodnota zakázky je 550 000 Kč (bez DPH).

Oprava smuteční síně potrvá do 15. 12. 2023. V průběhu udržovacích prací na smuteční síni vyvstaly změny, které nemohl zhotovitel H&B delta, Vsetín dopředu předvídat, a které mají vliv na termín dokončení díla. Došlo také k vícepracím a méněpracím a k navýšení ceny o 207 433 Kč (bez DPH). Kvůli změnám, které vyvstaly v průběhu prací, bude původní termín dokončení díla 24. 11. 2023 posunut na polovinu prosince.

Rada vzala na vědomí, že v rámci 30. ročníku MVS “dílna“ 2023 byla do majetku města a jeho sbírky současného umění předána umělecká díla, dle znaleckého posudku, v hodnotě 3 400 000 Kč.

Byli jmenováni členové pracovní skupiny  pro posuzování projektů podaných v rámci participativního rozpočtu města ve složení: Jitka Sobotková (starostka města), Ivo Hrdlička (místostarosta města), Petra Korlaar (místostarostka města), Vojtěch Mihalík (pověřený zastupitel pro participativní rozpočet), Michal Kramář (vedoucí Odboru rozvoje a živnostenského podnikání), Irena Prochásková (pracovnice Odboru stavebního a životního prostředí pro územní plánování), Petr Augustin (vedoucí Odboru majetkoprávního), Ingrid Klanicová (vedoucí Odboru finančního) a Markéta Ničová (koordinátor pro komunikaci k participativnímu rozpočtu).

 

Přílohy