Menu Zavřít

Důležité upozornění pro vinaře – výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy

Důležité upozornění pro vinaře – výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Na podzim 2021 byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) proveden průzkum vybraných chorob révy vinné ve vinařské oblasti Morava. Laboratorními rozbory byla na třech lokalitách (ve vinicích v k.ú. Bulhary, k.ú. Perná a k.ú. Oleksovičky) diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy způsobené fytoplazmou Gapevine flavescence dorée fytoplasma (dále jen „GFDP“). GFDP je nejvýznamnější choroba révy vinné a jedná se o první výskyty této choroby na území České republiky. (...) Kolem zamořené zóny ÚKZÚZ stanovil „nárazníkovou zónu“ do vzdálenosti 1500 m od vnější hranice zamořené zóny. V této zóně byla nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření blíže neurčenému počtu osob, zahrnující ošetření rostlin révy proti křísku révovému, jenž způsobuje přenos GFDP. Vlastníkům/uživatelům pozemků mimo intravilány obcí, na nichž roste réva (produkční vinice, divoce rostoucí réva) bylo nařízeno jednorázové ošetření révy dle signalizace ÚKZÚZ, zatímco pěstitelům rozmnožovacího materiálu révy na pozemcích včetně pozemků v intravilánu obcí, byla nařízena celkem 3 ošetření (jednorázové a dvě opakovaná ošetření). MRO byla vyhlášena Nařízením ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 079289/2022 ze dne 09.05.2022 (zóna Bulhary), č. j. UKZUZ 079296/2022 ze dne 05.09.2022 (zóna Perná) a č. j. UKZUZ 079297/2022 ze dne 05.09.2022 (zóna Oleksovičky), která byla dne 09.05.2022 zveřejněna na webu Sbírka právních předpisů a byla zaslána ke zveřejnění příslušným obecním úřadům ve vymezeném území. Přílohou jednotlivých nařízení jsou mapové podklady s vyznačením zamořené zóny, vymezeného území (zamořená zóna plus nárazníková zóna) a tabulka s výčtem pozemků, zasahujících do zamořené a nárazníkové zóny. Vhodný termín ošetření bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách ÚKZÚZ, dle signalizace, která vychází z aktuálního průběhu vývoje kříska révového v konkrétní sezóně. ÚKZÚZ informaci o vhodném termínu ošetření oznámí rovněž příslušným obecním úřadům. Za nařízená jednorázová insekticidní ošetření, provedená v roce 2022, lze požádat ÚKZÚZ o náhradu nákladů, informace k podání žádosti budou upřesněny na webových stránkách ÚKZÚZ (je nutno uschovat daňové doklady k nákupu přípravků na ochranu rostlin). (...) Dne 09.05.2022 bylo vydáno Nařízení ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 079301/2022, které stanovuje v České republice území, které není prosté GFDP. Toto nařízení slouží pro pěstitele rozmnožovacího materiálu, kteří produkují rozmnožovací materiál révy v zónách do vzdálenosti 5 km od vnější hranice jednotlivých vymezených území, a proto musejí dodržovat přísnější opatření před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy. Bližší informace ohledně onemocnění GFDP, přenašečů a přípravků na ošetření rostlin najdete na Rostlinolékařském portálu na webových stránkách ÚKZÚZ. Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem. Kontakt: Ing. Hana Chrápková hana.chrapkova@ukzuz.cz +420 606 043 480 (pondělí, středa 13 – 16 h.)