Menu Zavřít
délka

10,7 km

obtížnost

4

převýšení

601 m

asfalt

0 %

polní cesty

100 %

Začátek stezky

s prohlídkou lze začít z kteréhokoliv místa rezervace, informační panely naučné stezky na sebe nenavazují

Počet zastávek

15 Panelů, 3 informační panely a 1 odpočívka

Přístupnost

stezka je celoročně volně přístupná pouze pro pěší turisty

Typ cesty

pouze pro pěší

Víte, že?

výškový profil

601 m 533 m

Důležté body na stezce

Informační panel
Odpočívka
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Informační panel
Panel 4
Panel 5
Panel 6
Panel 7
Panel 8
Informační panel
Panel 9
Panel 10
Panel 11
Panel 12
Informační panel
Odpočívka
Panel 13
Panel 14
Panel 15

Tipy na stezce

Naučná stezka Děvín probíhá v délce 11 km, je určena pro pěší a čas prohlídky celé trasy trvá 4–6 hodin. Naučnou stezku Děvín lze navštěvovat celoročně a její značení je souběžné s turistickým značením. Na stezce je umístěno 15 informačních panelů a 3 orientační mapy (na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky).

Naučnou stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami k panelům, které jsou umístěny mimo hlavní okruhy. Panely se nemusí procházet podle číselného pořadí, přesto se doporučuje začít s prohlídkou trasy u pramene v Soutěsce (panel č.1). Prostřednictvím panelů se návštěvník seznámí s ochranou přírody i krajiny, s flórou i faunou teplomilných doubrav, skalních stepí, dubohabřin severovýchodních svahů, suťových lesů, skal a skalnatých svahů, drnových a lučních stepí.

Není opomenuta ani historie hradu Děvičky a celkový průběh osídlení zdejší lokality, geologická a geomorfologická stavba Pavlovských vrchů či popis druhů invazních rostlin zavlečených do místní přírody. Ekologii a působení člověka v krajině a přírodě jsou věnovány tematické panely Historie a současnost lesního hospodářství, Pastviny a jejich údržba, Myslivost v rezervaci a Vodní hospodářství pod Pálavou.

Pozvání na naučnou stezku Děvín

Informační panel 3x
Panel 1          Ochrana přírody a krajiny
Panel 2          Teplomilné doubravy
Panel 3          Skalní stepi
Panel 4          Historie hradu Děvičky
Panel 5          Dubohabřiny severovýchodních svahů
Panel 6          Historie a současnost lesního hospodaření
Panel 7          Suťové lesy
Panel 8          Geologická stavba a geomorfologie
Panel 9          Skály a skalnaté svahy
Panel 10        Pastviny a jejich údržba
Panel 11        Invazní rostliny
Panel 12        Myslivost v rezervaci
Panel 13        Člověk v krajině
Panel 14        Drnové a luční stepi
Panel 15        Vodní hospodářství pod Pálavou

Stáhnout stezku

Stažení stezky ve formátu GPX

Stáhněte si celou stezku v jednom souboru

Stáhnout