Menu Zavřít

Budoucnost Mikulova je na papíře, město má novou strategii rozvoje. Prioritou je vyšší kvalita života obyvatel

Budoucnost Mikulova je na papíře, město má novou strategii rozvoje. Prioritou je vyšší kvalita života obyvatel
Budoucnost Mikulova je na papíře, město má novou strategii rozvoje. Prioritou je vyšší kvalita života obyvatel

Lepší dostupnost bydlení, pestrá kultura pro místní obyvatele, důraz na životní prostředí a soběstačnost, bohatá nabídka rekreačního a sportovního vyžití, dostatečné kapacity vzdělávání a sociálních služeb. To jsou některé z priorit, které jsou součástí nově vypracované strategie města Mikulov s výhledem do roku 20235. Dokument určuje podobu, kam a jak by se město v následujících desetiletích rozvíjet a které projekty jsou pro něj nejdůležitější. Zastupitelé jej schválili na svém jednání 26. června 2024.

„Každý z nás má vlastní představu o tom, jak by jeho město mělo vypadat. Pro někoho je důležitý sport, pro jiného kultura, další považuje za klíčový rozvoj dopravy a infrastruktury. To, co však všechny spojuje, je kvalita života. Musíme najít rovnováhu mezi potřebami návštěvníků i obyvatel města. Je nutné udržovat vyváženost mezi dalším rozvojem a stávajícími hodnotami. Naše město musí být dobrým místem pro život mladých lidí, rodin, dětí i starších generací. Musí poskytovat svým obyvatelům možnost realizovat své sny a je úkolem vedení města naslouchat našim sousedům a respektovat jejich přání,“ řekla starostka Mikulova Jitka Sobotková.

Strategii rozvoje netvořilo jen vedení města, ale byli do něj od podzimu 2023 zapojeni také odborníci a široká veřejnost. Proběhlo obsáhlé dotazníkové šetření, spoustu témat se podařilo vyřešit na pracovních skupinách, do kterých bylo pozváno více než 100 obyvatel a expertů. Výsledkem je dokument definující hlavní směry rozvoje města pro nadcházejících 10 let. Pro toto období jsou vytyčeny hlavní cíle a klíčové projekty, které pomohou cíle dosáhnout.

„Osobně věřím, že tato strategie bude mít zásadní vliv na podobu Mikulova a život v něm v příštích několika desetiletích. Každé rozhodnutí, které dnes uděláme, bude mít dopad na budoucí generace.

Jsem velmi potěšena, že tvorba strategie probíhala se zapojením všech aktérů. Stovky lidí, napříč generacemi, nám nejen prostřednictvím dotazníků pomohly identifikovat oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Všem těmto lidem patří velké díky, protože právě díky nim strategie reflektuje jejich skutečné potřeby,“ doplnila Sobotková.

Vize Mikulova je komplexní a dotýká se celé řady oblastí. Sdružili jsme je do šesti hlavních cílů:

  1. Krásné město
  2. Zelené a odolné město
  3. Fungující lokální ekonomika
  4. Město pro život
  5. Chytře řízená doprava
  6. Moderní úřad

Konkrétní představa je taková, že v ideálním případě bude mít město v roce 2035 asi 8 400 obyvatel, čemuž budou adekvátně odpovídat nabízené služby a počet zaměstnanců a živnostníků. Rozšíří se možnosti nové bytové výstavby. Rozvoj turismu se bude soustředit především na období mimo letní sezónu, podpora ekonomiky bude zaměřená na sektory s vyšší přidanou hodnotou, zlepší se dopravní dostupnost města.

Mezi hlavní projekty patří v krátkodobějším časovém horizontu například výstavba nového sběrného dvora, efektivní parkovací systém, realizace lokálních biocenter, rekonstrukce smuteční síně a revitalizace hřbitova nebo rozšíření kapacity terénních služeb. Z projektů, jejichž uskutečnění bude mít dlouhodobější charakter, můžeme jmenovat obnovu Náměstí včetně přilehlého okolí, opravu Národního domu, novou sportovní halu, přípravu oddílné kanalizace, komunitní centrum v prostorách bývalé hasičky nebo výstavbu bytových domů v ulici Bardějovská či nové prostory pro městskou policii.

Další plány i podrobnosti k jednotlivým návrhům představíme obyvatelů Mikulova v následujících týdnech a měsících. Celá strategie rozvoje města bude také k prostudování na webu města. „Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii rozvoje Mikulova s ambiciózními cíli. Nesmíme ale zapomínat, že město je vždy takové, jaké si ho my uděláme. Město tvoří především lidé, kteří v něm žijí,“ uzavřela starostka Jitka Sobotková.