Česká speleologická společnost, Základní organizace 6-13 Jihomoravský kras

Dobrovolná speleologická skupina byla ustanovena Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze v roce 1975. O rok později dostala název ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras. Jejím úkolem je průzkum, evidence a udržování přírodních a umělých podzemních chodeb v Mikulově a okolí. Hlavní oblastí průzkumů se stává přírodní rezervace vrchu Turold, Svatý kopeček a Pavlovské vrchy. Od vzniku oficiální speleologické skupiny v roce 1975 až do současnosti bylo v PR Turold nalezeno a zmapováno 2080 m nových prostor a nalezeny dvě nové jeskyně. V Pavlovských vrších bylo nalezeno sedm nových jeskyní, v PR Svatý kopeček dvě jeskyně a dvě jeskyně pod Kozím hrádkem. Díky práci mikulovských jeskyňářů se systém jeskyně Na Turoldu a jeskyně Liščí díra stal svou délkou 2800 m čtvrtou nejdelší jeskyní v ČR. V roce 2004 se podařilo zpřístupnit pro turisty v jeskyni Na Turoldu trasu o délce 300 m, která se stala jedinou zpřístupněnou jeskyní v jurském vápenci v ČR.

Möchten Sie mehr wissen?
kontaktiere uns
Jiří Kolařík
Venušina 18
692 01 Mikulov
speleomikulov@seznam.cz
speleo-mikulov.webz.cz

Kontaktiere uns

Wenn Sie an unseren Dienstleistungen interessiert sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beantworten Ihre Frage schnellstmöglich, spätestens am nächsten Werktag.

Standort auf der Karte