Menu Close

Česká speleologická společnost, Základní organizace 6-13 Jihomoravský kras

Dobrovolná speleologická skupina byla ustanovena Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze v roce 1975. O rok později dostala název ZO ČSS 6-13 Jihomoravský kras. Jejím úkolem je průzkum, evidence a udržování přírodních a umělých podzemních chodeb v Mikulově a okolí. Hlavní oblastí průzkumů se stává přírodní rezervace vrchu Turold, Svatý kopeček a Pavlovské vrchy. Od vzniku oficiální speleologické skupiny v roce 1975 až do současnosti bylo v PR Turold nalezeno a zmapováno 2080 m nových prostor a nalezeny dvě nové jeskyně. V Pavlovských vrších bylo nalezeno sedm nových jeskyní, v PR Svatý kopeček dvě jeskyně a dvě jeskyně pod Kozím hrádkem. Díky práci mikulovských jeskyňářů se systém jeskyně Na Turoldu a jeskyně Liščí díra stal svou délkou 2800 m čtvrtou nejdelší jeskyní v ČR. V roce 2004 se podařilo zpřístupnit pro turisty v jeskyni Na Turoldu trasu o délce 300 m, která se stala jedinou zpřístupněnou jeskyní v jurském vápenci v ČR.

Want to know more?
contact us
Jiří Kolařík
Venušina 18
692 01 Mikulov
speleomikulov@seznam.cz
speleo-mikulov.webz.cz

Contact us

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We will answer your question as soon as possible, no later than the next working day.

location on the map