Menu Close

Krojová chasa Mikulov

Sdružení Krojová chasa Mikulov bylo založeno 25. srpna 2008. Termín tradičních mikulovských hodů se každoročně váže k svátku sv. Jana, jemuž byl vysvěcen kostel v Mikulově.

Want to know more?
contact us

Contact us

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We will answer your question as soon as possible, no later than the next working day.

location on the map