Menu Zavřít

webové stránky obce:  www.bavory.cz

 

Územní plán BAVORY

  • Územní plán Bavory ze dne 16.11.1999, v účinnosti dne 03.12.1999
  • Změna č.1 ÚP Bavory ze dne 29.12.2006, v účinnosti dne 15.01.2007
  • Změna č.2 ÚP Bavory ze dne 09.12.2008, v účinnosti dne 07.01.2009
  • Změna č.3 ÚP Bavory ze dne 03.10.2017, v účinnosti dne 20.10.2017

Úplné znění po Změně č.3 ÚP BAVORY

V současné době se projednává

Územní plán Bavory - návrh pro opakované veřejné projednání

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Bavory
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227