Menu Zavřít

webové stránky obce: www.brezi.cz

Územní plán Březí

Územní plán Březí ze dne 15.3.2012, v účinnosti dne 11.4.2012

  • Změna č. 1 ÚP Březí ze dne 9.8.2018, v účinnosti dne 12.9.2018
  • Změna č. 2 ÚP Březí ze dne 23.11.2021

Úplné znění po Změně č. 2 ÚP BŘEZÍ

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Březí a na Městském úřadě v Mikulově, Odboru stavebním a životního prostředí - dveře č. 227