Menu Blisko

Mikulowskie sympozjum artystyczne „warsztat” jest organizowane corocznie już od roku 1994. Uczestnikami sympozjum są artyści, których proponuje kurator konkretnego roczniku, grupę dopełnia teoretyk sztuki i asystent techniczny- student jednej ze szkół artystycznych, który swym uczestnictwem na sympozjum uzyskuje praktyczne doświadczenie z zakresu artystycznej praktyki i ma możliwość zaprezentowania swojego dzieła na odrębnej wystawie sympozjum, wspólnie z artystami.  

Za powstaniem odrębnego sympozjum i organizacją pierwszego roczniku stał między innymi rzeźbiarz Nikos Armutidis, który w pewien sposób zdefiniował kierunek kilku kolejnych sympozjów – skierowanych głównie do rzeźbiarzy.

W ciągu czterech letnich tygodni, w prowizorycznych zamkowych atelierach artyści pracują nad swoimi dziełami, które są następnie zaprezentowane publiczności w ramach uroczystego zakończenia sympozjum. Wystawa powstałych na mikulowskim zamku dzieł sztuki jest dostępna zwiedzającym do końca miesiąca października.

Główną korzyścią „warsztatu”, oprócz połączenia i zaznajomienia publiczności ze światem artystów jest również, sukcesywne wytworzenie zbioru artystycznego, który przez cały czas trwania sympozjum staje się przekrojem kilku artystycznych generacji- pokolenia starszego, którego dzieła są publiczności znane i pokolenia młodszego ze swoimi współczesnymi poglądami i nowatorskim podejściem do sztuki. Dzięki temu i swej nieprzerwanej systematyczności, sympozjum „warsztat” stał się jedynym w swym rodzaju wydarzeniem tego typu w CzR. 

Sympozjum nie ma do przodu wytyczonego kierunku czy okresu, dlatego też, różnorodność całego zbioru przedstawia niezliczone możliwości prezentowanych kombinacji zajmując zarówno specjalizowaną jak i laicką publiczność.   

Zbiór MSA „warsztat” obejmuje ponad 500 dzieł sztuki różnego gatunku od ponad 150 artystów miejscowych i zagranicznych. Wytworzone w ramach sympozjum dzieła sztuki są także zapożyczane w celach wystawowych galeriom, muzeum, ewentualnie poszczególnym autorom do ich autorskich wystaw. 

Szczegółowe informacje o konkretnych rocznikach, uczestnikach i powstałych dziełach dostępne są na stronie www.artmikulov.cz