Menu Zavřít

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ se pořádá každoročně již od roku 1994. Účastníky sympozia jsou umělci, které navrhuje kurátor daného ročníku, tým doplňuje teoretik umění a technický asistent – student některé z uměleckých škol, který svou účastí na sympoziu získává praktické zkušenosti z umělecké praxe a má možnost spolu s výtvarníky vystavit své dílo na samostatné výstavě sympozia.

Za vznikem samotného sympozia a za pořádáním prvního ročníku stál mimo jiné i sochař Nikos Armutidis, který svým způsobem definoval směr následujících několik ročníků této akce – zaměření převážně na sochaře.

Během čtyř letních týdnů, v provizorních zámeckých ateliérech umělci pracují na svých dílech, která jsou veřejnosti představena v rámci slavnostního ukončení sympozia. Výstava vytvořených uměleckých děl na mikulovském zámku je veřejnosti přístupná až do konce měsíce října.

 

Hlavním přínosem “dílny“ je kromě propojení a seznámení se veřejnosti s uměleckým světem také postupné utváření umělecké sbírky, která se za celou dobu konání sympozií stala průřezem tvorby několika uměleckých generací – starší generace, jejichž díla jsou veřejnosti známá a mladší generace, se svými moderními názory a přístupy k umění. Tímto a svou nepřetržitou pravidelností se Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ stává jedinečnou akcí tohoto typu v ČR.

Sympozium nemá předem danou orientaci na určitý výtvarný směr či období, proto tato pestrost celé sbírky představuje nesčetné množství výstavních kombinací a zaujme tak odbornou i laickou veřejnost.

Sbírka MVS “dílna“ čítá více než 500 uměleckých děl různých žánrů od více než 150 umělců domácích i zahraničních. Díla vytvořená v rámci sympozií jsou rovněž zapůjčována pro výstavní účely do galerií, muzeí, popř. samotnými autory pro jejich autorské výstavy.

Podrobné informace o jednotlivých ročnících, zúčastněných autorech a vzniklých dílech naleznete na www.artmikulov.cz.