Menu Zavřít

Dne 19. 9. 2023 proběhlo setkání zástupců obyvatel ulice Venušina s vedením města ve věci budoucí podoby ulice Venušina. Těm, kteří se jednání zúčastnili, děkujeme za zájem, otevřenost ale také za kultivovaný a konstruktivní přístup.

Společně jsme podrobně projednali návrh projektu, jehož cílem je oprava komunikace Venušina, zlepšení organizace dopravy, legalizování parkovacích stání a především zajištění bezpečnosti chodců.

Vzhledem k tomu, že jsme při jednání nenašli relevantní důvody pro změnu projektu, bude stavba pokračovat od pondělí 25.9. 2023 dle schválené projektové dokumentace.

Informace o projektu: https://www.mikulov.cz/projekty/40/venusina-erbenova