Menu Zavřít

Cihlový most – Portz Insel

Barokní cihlový most se nachází asi 4 km jihovýchodně od středu města Mikulova v lokalitě zvané Tichý ostrov (dříve Portz Insel). 

Popis

Až do poloviny 19. století se zde v rybníku Portz nacházel ostrov, na němž kardinál František z Dietrichsteina nechal v první polovině 17. století vystavět areál letohrádku s okrasnou květinovou a lesní zahradou. Tento ostrovní areál spojený s pevninou sto metrů dlouhým cihlovým mostem byl vnímán jako mimořádné architektonické dílo své doby. S městem Mikulov byla tato lokalita dále propojena dva a půl kilometru dlouhým oboustranným stromořadím.

Úpadek významného ostrovního areálu nastal koncem 19. století poté, co byl v lokalitě vysušen rybník Portz a již bývalý ostrov přeťala železniční trať. Za totalitního režimu byl příhraniční areál i s mostem po celých 40 let nepřístupný.

Cihlový most i letohrádek tak značně zchátraly a byly zcela ztraceny v náletové zeleni. Stavba mostu se dochovala jen díky dnes již nenapodobitelné kvalitě cihel zručných mikulovských cihlářů 17. století.  Rekonstrukce mostu provedená městem Mikulov v letech 2019 až 2020 tak přišla téměř na poslední chvíli.

Soukromým vlastníkem byl rovněž opraven letohrádek, který se dnes nachází v obnovené severní části bývalého ostrova a kterou obklopuje rybník Nový. Roku 1995 byl letohrádek i s mostem prohlášen za kulturní nemovitou památku.

Zrekonstruovaný most je unikátní stavbou nejen u nás, ale i v širším evropském prostoru. Fascinuje stářím a nemá obdobu ani z hlediska použitého materiálu a konstrukčního řešení. Opravený most získal první cenu v soutěži Památka roku 2020.

V okolí mostu je také vybudována naučná stezka s odpočinkovými místy, která Vás zavede k rakouskému Drasenhofenu, kde se můžete napojit na místní cyklostezky.

Více informací o areálu Portz Insel

umístění v mapě