Menu Close

Collegium Magistrorum

Komorní orchestr Collegium Magistrorum působí při ZUŠ Mikulov. Tvoří jej učitelé ZUŠ, často ale zve ke spolupráci i profesionální hudebníky, zpěváky a dirigenty. Orchestr navazuje na tradici mikulovského hudebního života, sahající až do období vlády kardinála Františka Dietrichsteina, kdy zde působily hudební soubory při piaristickém gymnáziu či Kolegiátní kapitule u sv. Václava. Repertoár orchestru zabírá slohová období od baroka po současnost. Tvoří jej převážně komorní hudba, ale i skladby tzv. velkého populáru, což významně rozšiřuje možnosti jeho uplatnění. Orchestr může nabídnout program k příležitostem koncertního i reprezentativního charakteru a díky svému repertoárovému zaměření i k vystoupením při reprezentačních plesích, v kulturních programech kongresů a konferencí či k promenádním koncertům. Uměleckou vedoucí orchestru je MgA. Eva Malhocká.

Want to know more?
contact us
Ing. Jiří Vrbka
1. května 122
692 01 Mikulov
+420 602 395 192
vrbka.mikulov@seznam.cz

Contact us

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We will answer your question as soon as possible, no later than the next working day.

location on the map