Menu Close

Národy Podyjí

Dnešní Podyjí z velké části postrádá své tradiční obyvatelstvo. Na místo odsunutých sem přišli a stále přicházejí lidé z různých koutů světa - nedávno, před pár desítkami let, před pár lety či minulý týden. Nikdo z nich nemůže tvrdit, že by zde byl doma více, než ten druhý. Buď jsou zde doma všichni, anebo nikdo. V roce 1999 vzniklo z této myšlenky občanské sdružení, později spolek Národy Podyjí, který se spolu se svými českými a rakouskými partnery osmnáctým rokem zabývá soužitím národů a národnostních menšin v oblasti multikulturního česko-rakouského příhraničí podél toku řeky Dyje. Od roku 2000 také každé léto v Mikulově pořádá Festival kultur národů Podyjí, na němž mají všechny zde žijící národnostní skupiny možnost prezentovat kulturní tradice, které se snaží v rámci svých možností udržovat. Předvádějí nejen kulturní vystoupení a folklorní ukázky, ale také svou tradiční kuchyni a zvyklosti. V programu zpravidla vystupují i hudební soubory z rakouské strany Podyjí. I na ochutnávce místních vín se k "místním" počítají samozřejmě také přilehlé rakouské obce. Moderace hudební části programu i všechny tiskoviny a popisky kuchyní jsou důsledně dvojjazyčné.

Want to know more?
contact us
Mgr. Petra Korlaar, předsedkyně sdružení
Husova 41
692 01 Mikulov
+420 728 161 541
mail@narodypodyji.cz
www.narodypodyji.cz

Contact us

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We will answer your question as soon as possible, no later than the next working day.

location on the map