Menu Zavřít

webové  stránky obce: http://www.obecdolnivestonice.cz/o-obci/

Územní plán DOLNÍ VĚSTONICE

  • Územní plán Dolní Věstonice ze dne 06.04.2009, v účinnosti dne 24.04.2009.
  • Změna č. 1 ÚP Dolní Věstonice ze dne 11.02.2019, v účinnosti dne 06.03.2019
  • Změna č. 2 ÚP Dolní Věstonice ze dne 19.01.2022, v účinnosti dne 09.02.2022
  • Změna č. 3 ÚP Dolní Věstonice ze dne 25.04.2024, v účinnosti dne 28.05.2024

Úplné znění po změně č. 3 ÚP DOLNÍ VĚSTONICE

Regulační plán "Dolní Věstonice, Plocha rekreace rodinné RI 5"

vydaný dne 02.09.2012, v účinnosti dne 27.09.2013

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy BR1, BR2, BR3 a BR4"

zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 11.11.2015

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy SO5"

zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 20.02.2020

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Dolní Věstonice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229