webové  stránky obce: http://www.obecdolnivestonice.cz/o-obci/

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE ze dne 6.4.2009, v účinnosti dne 24.4.2009.
Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ze dne 11.2.2019 – opatření obecné povahy
ÚPLNÉ ZNĚNÍ:

Grafická část:

 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Dolní Věstonice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a ŽP, Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227

 

Regulační  plán "Dolní Věstonice, Plocha rekreace rodinné RI 5"

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

 

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy BR1, BR2, BR3 a BR4"

 

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy SO5"

V SOUČASNÉ DOBĚ SE PROJEDNÁVÁ

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Dolní Věstonice