Menu Zavřít

webové  stránky obce: http://www.obecdolnivestonice.cz/o-obci/

Územní plán Dolní Věstonice

Územní plán Dolní Věstonice ze dne 6.4.2009, v účinnosti dne 24.4.2009.

Změna č. 1 ÚP Dolní Věstonice ze dne 11.2.2019, úplné znění v účinnosti dne 6.3.2019

Změna č. 2 ÚP Dolní Věstonice ze dne 19.1.2022

Úplné znění po změně č. 2 ÚP

Územní plán v tištěné podobě

Územní plán v tištěné podobě je k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Dolní Věstonice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a ŽP, Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227

Regulační plán "Dolní Věstonice, Plocha rekreace rodinné RI 5"

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy BR1, BR2, BR3 a BR4"

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy SO5"