V lokalitě Portz Inselu v období od 17. století docházelo k častým změnám průběhu hranice mezi územím našeho státu a Rakouska.

Tato hranice vždy současně tvořila hranici mezi panstvím Mikulov a rakouským panstvím Steinebrunn. Když ale František kardinál Dietrichstein spojil ve svých rukou držbu obou těchto panství, politická a majetková hranice se stala pouze teoretickou, ovšem s velkým symbolickým významem. Došlo tak totiž k naplnění knížecích ambicí dietrichsteinského rodu.